Getynga - powrót na dawny przystanek

Przejdź do treści

Getynga - powrót na dawny przystanek

Busy, przewozy, autokary, bilety
Opublikowane według Reisebus.pl w Niemcy · 10 Styczeń 2022
Tags: GetyngaGottingenNiemcybiletyprzejazdyprzewozyautokarybusyCzęstochowaReisebusSindbadPolska
W związku z zakończonym remontem dworca firma Sindbad wraca na staryprzystanek w Getyndze / Göttingen:
ZOB, Berliner Str. 28.

Informujemy równocześnie, że zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu  Sanitarnego każdy pasażer ma obowiązek podróżowania w maseczce  ochronnej, zasłaniającej usta i nos. Dodatkowo, dla bezpieczeństwa  naszych klientów oraz załóg wykonujących przewozy, na pokładzie każdego  autokaru znajdują się środki dezynfekujące, a po każdym  zrealizowanym kursie autokary Sindbad są poddane obowiązkowej dezynfekcji  specjalnymi płynami odkażającymi. Ponadto, prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości w stosunku do  innych osób oczekujących na przystanku oraz o obowiązku  zapoznania się (przed podróżą) z zaleceniami Głównego Inspektoratu  Sanitarnego, przepisami obowiązującymi w docelowym kraju i wytycznymi  dot. możliwości przekraczania granicy.
 
 W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją oraz decyzjami  administracyjnymi firma Sindbad zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w ofercie  lub odwołania kursu z przyczyn niezależnych od przewoźnika.


Wróć do spisu treści